PrihlásenieKalendár udalostí

« June 2024
MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Do pozornosti:

PRV
Financované ES

Valné zhromaždenie levickej komory

Valné zhromaždenie levickej komory

Predseda regionálnej komory, Ing. Milan Halmeš úvodom privítal prítomných a predniesol správu Predstavenstva o činnosti regionálnej komory za predchádzajúci rok.

Rok 2017, zhodnotil že už od začiatku bol ako špecifický, pretože hneď v januári sa dostavila ľadová zima, klimaticky boli rozporuplné mesiace od apríla do júna, kde zrážky v týchto mesiacoch boli nižšie oproti normálu o 55 mm. Tieto skutočnosti viedli k nižším hektárovým úrodám skoro pri všetkých plodinách.

Živočíšnu výrobu hodnotil cez chov HD, ošípaných a oviec. Skonštatoval, že stavy zvierat k pomeru obhospodarovanej pôdy nie sú ideálne, čo je výsledok podnikateľských podmienok v tomto odvetví, ale možno aj chuť pasovať so zložitosťou a problémami pri chove HD.

Ďalšiu časť v svojej správe venoval aj aktivitám komory z celoslovenského pohľadu. Z tých najdôležitejších vyzdvihol vznik tzv. Bratislavskej deklarácie k SPP po roku 2020, ktorú podpísalo už 10 krajín. Neopomenul ani jednu  najviac diskutovaných tém a tou je stropovanie t.z. sumu, ktorú dostane poľnohospodár z PP nad 60 alebo 100 tisíc sa mu bude krátiť, čo v praxi znamená, že podniky do 700-750 ha nebudú postihnuté tzv. stropovaním.

Hostia a diskusia

Hosť valného zhromaždenia, predseda SPPK Bratislava Ing. Milan Semančík priblíčil delgátom oblasti na krorých intenzívne pracuje SPPK Bratislava. Hovoril najmä o Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020, ktorej konkrétny návrh by mal byť známy už v máji. Predpokladá sa, že by malo prísť k zjednodušeniu SPP a prechodu niektorých kompetencií na členské krajiny. Pri stropovaní priamych platieb to vyzerá tak, že sa budú započítavať mzdové náklady, čo by bolo pre Slovensko prijateľné a tým by problém stropovania nebol taký ohrozujúci.

V rámci diskusii vystúpili viacerí poľnohospodári a potravinári, ktorí sa vyjadrovali hlavne k stropovaniu priamych platieb a aj k legislatívnym zmenám týkajúcich sa užívateľov a vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v zákone o nájme č. 504/2013, ktorý bol novelizovaný s účinnosťou od 1.5.2018.

Voľby členov predstavenstva a dozornej rady

Nakoľko sa skončilo volebné obdobie Predstavenstva a Dozornej rady RPPK Levice, delegáti si na 28. VZ zvolili svojich nových zástupcov na trojročné funkčné obdobie.

Kandidátka do Predstavenstva RPPK Levice:

 

Predseda RPPK :      

Ing. Milan Halmeš – predseda PD Žemberovce.

1. Podpredseda RPPK za potravinárstvo a služby: 

Ing. Vladimír Tamaškovič – generálny riaditeľ ACHP Levice a.s.      

2. Podpredseda RPPK za prvovýrobu:         

Ing. Peter Repiský – predseda PD Kozárovce

Členovia predstavenstva:      

a) za potravinárstvo :

Ing. Peter Močko – generálny riaditeľ Mlyn Pohronský Ruskov a.s.

MUDr. Marian Šolty – generálny riaditeľ Levické mliekárne a.s.

b) za prvovýrobu a služby :

Ing. Zoltán Cibula – predseda PD Kukučínov

Ing. Ján Jelen – SHR Nová Dedina

Ing. Ladislav Kazlov – predseda PD Jur nad Hronom

Ing. Robert Kovács – konateľ Kovacs Agro s.r.o., Hronovce

Ing. Ján Strieška – predseda PD „Klas“ Čata

Ing. František Urbán – vedúci stredísk LV a NZ SBS a.s., B.Bystrica

Volí sa 11 členné predstavenstvo vrátane predsedu a podpredsedov

 

Kandidátka do Dozornej rady RPPK Levice:

 

Ing. Jozef Benčík – predseda PD Veľký Ďur

Ing. Roman Čerťanský – konateľ Proagros Levice s.r.o.

Ing. Ľudovít Marček – konateľ Agro-Semeg S3 s.r.o., Horné Semerovce

Volí sa 3 členná dozorná rada. Predsedu dozornej rady si volia spomedzi seba členovia dozornej rady na svojom zasadnutí.

 

Všetci kandidáti do Predstavenstva a Dozornej rady RPPK Levice boli jednohlasne zvolení.

 

« späť